โครงการธรรมะจากพระโอษฐ์ โดย มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

เป็นการเรียนศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาจากพระอาจารย์ดร.มหาบูรณะจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดฉิมทายิกาวาส มาเป็นวิทยากรให้ความรู้อบรมพระธรรมคำสอนแก่พวกเรา

ทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือนระหว่าง 09.00-12.00 น.

ธรรมะจากพระโอษฐ์นี้เราจัดทำมาได้สิบห้าปีแล้วจึงหยุดไปเมื่อผมบวชแต่ตอนนี้เราคงเริ่มได้ใหม่อีกครั้ง ท่านผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าเห็นด้วยและยินดีสนับสนุนให้จัดดำเนินการได้ ขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนผลักดันให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้

รับชมคลิปธรรมะบรรยายย้อนหลัง

อนุปุพพิกถา ตอนที่ 1 (ทานกถา)   พรรณนากิจของฆราวาส ตอนที่ 1    
อนุปุพพิกถา ตอนที่ 2 (ทานกถา)   พรรณนากิจของฆราวาส ตอนที่ 2    
อนุปุพพิกถา ตอนที่ 3 (ทานกถา)   พรรณนากิจของฆราวาส ตอนที่ 3    
อนุปุพพิกถา ตอนที่ 4 (ทานกถา)   พรรณนากิจของฆราวาส ตอนที่ 4    
อนุปุพพิกถา ตอนที่ 5 (ศีลกถา)   พรรณนากิจของฆราวาส ตอนที่ 5    
อนุปุพพิกถา ตอนที่ 6 (ผลของทานและศีล)   พรรณนากิจของฆราวาส ตอนที่ 6    
อนุปุพพิกถา ตอนที่ 7 (โทษของกาม)        

 

ธรรมะที่จะสอนให้สามเณรและพระภิกษุ ตอนที่ 1    
ธรรมะที่จะสอนให้สามเณรและพระภิกษุ ตอนที่ 2    
ธรรมะที่จะสอนให้สามเณรและพระภิกษุ ตอนที่ 3