หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆ | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


   

กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล

                             
            กิจกรรมปี 2562   กิจกรรมปี 2563            
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560  

กิจกรรมปี 2561

   
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
       
กิจกรรมปี 2563 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

1. งานบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญปีใหม่วัชรธรรมสถาน
2. ธรรมะจากพระโอษฐ์
3. มอบทุนสร้างบ้านตำรวจตระเวณชายแดน และมอบโต๊ะเก้าอี้ รร.บ้านกุดกั่ว จ.อุบลราชธานี
4. พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุมหาวัน วัดป่ามหาวัน จ.น่าน
5. มอบเครื่องฟอกไตและเตียงไฟฟ้าแก่รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน
6. ทำบุญปีใหม่มูลนิธิดวงแก้ว
7. เจ้าภาพแผ่นหลังคาอุโบสถวัดป่าค่าวิสุทธิญาณ อ.เวียงสา จ.น่าน
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

1. ธรรมะจากพระโอษฐ์
2. มาฆบูชาที่วัดป่าบัวแก้ว
3. พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคาร 75 ปี หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ ณ รพ.ทองผาภูมิ
4. อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ วัชรธรรมสถาน
5. บูรณะพระธาตุบัวแก้ว (เจดีย์ทันใจ) ปิดทองจังโก วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์
6. ความคืบหน้างานสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวัน (วัดสาขาพระอาจารย์อัครเดช) จ.น่าน
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   


 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


  ตารางกิจกรรม

 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook