หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการ | ธรรมะจากถ้ำเต่า | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


    กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล
                             
            กิจกรรมปี 2562   กิจกรรมปี 2563   กิจกรรมปี 2564        
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560  

กิจกรรมปี 2561

   
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
       
กิจกรรมปี 2564 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

1. มอบของขวัญ เลี้ยงปีใหม่ชาวดอยสันจุ๊ ชายแดนรัฐฉาน ไทยใหญ่
2. เยี่ยมมอบของปีใหม่ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ชุมชนพุทธรักษา
3. ถวายชุดสังฆทานปีใหม่ ถวายพ่อแม่ครูอาจารย์
4. นำอาหาร ของใช้ ยามาถวายเจ้าอาวาสวัดหัวคู้เพื่อเลี้ยงหมาแมวในวัด
5. ความคืบหน้าปรับปรุงเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว
6. ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ณ รพ.หนองวัวซอ
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

1. ทำบุญประจำปีมูลนิธิดวงแก้วฯ
2. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
3. ความคืบหน้าปรับปรุงเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว
4. ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ณ รพ.หนองวัวซอ
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

1. เยี่ยมสำรวจ รร.นามกุย จ.กาญจนบุรี
2. เยี่ยมชมสำรวจอาคาร รพ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
3. ธรรมะจากพระโอษฐ์
4. เยี่ยมถวายปัจจัยวัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5. สร้างบ้านให้ผู้ป่วยติดเตียง
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

1. ติดตั้งโซล่าเซลล์ให้ชาวบ้านห้วยผาดำ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
2. ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ วัดวังขนาย จ.กาญจนบุรี
3. บริจาคอาหารแห้งให้เด็กกำพร้า ในจ.อ่างทอง
4. ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19
5. ความคืบหน้าก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

1. มอบอาหารแห้ง อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์ให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19
2. ร่วมสร้างศาลาธรรมสังเวช ให้ชาวบ้านท่างาม จ.กาฬสินธุ์
3. กราบมุทิตาสักการะและถวายปัจจัยร่วมสร้างสนส.มอกระโดน จ.หนองบัวลำภู
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

1. มอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์สู้ภัยโควิด 19 แก่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
2. โครงการสร้างห้องความดันลบให้กับรพ.เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19
3. ถวายระบบไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ให้วัดวังขนาย และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการและสูงอายุ
4. จัดไทยธรรมสำหรับถวายวัดพ่อแม่ครูอาจารย์ในเทศกาลเข้าพรรษา
5. ส่งกำลังใจมอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ให้แก่รพ.ที่ขาดแคลน
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

1. มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด19
2. มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรงงานหมิงตี้ เคมิคอล ไฟไหม้ ที่อพยพมาอยู่วัดลานบุญ
3. ปรับปรุงห้องความดันลบให้รพ.มะการักษ์และรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
4. โครงการโรงทานอาหารเข้าพรรษา เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์
5. พ่อแม่ครูจารย์บุญมี วัดถ้ำเต่า เยี่ยมชมการสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.หนองวัวซอ
6. สำรวจพื้นที่ รพ.บ้านไผ่ เพื่อสร้างอาคาร 108 ปี ชาตกาลพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
7. จัดส่งผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรมถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ในเทศกาลเข้าพรรษา
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   


 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


  ตารางกิจกรรม

 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook