หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆ  เผยแผ่ธรรมะ  | บทความ | ติดต่อเรา | ประชาสัมพันธ์
 

 

ครั้งหนึ่งใต้ร่มกาสาวพัสตร์

(อ่านหนังสือ..)

 

ประวัติ นพ.ปิโยรส ปรียานนท์

piyoros https://www.youtube.com/watch?v=J_ylMp1Eeks&feature=youtu.be

เปิดเลนส์ส่องโลก-คุณหมอปิโยรส ปรียานนท์

จากรายการเปิดเลนส์ส่องโลก และคุณนิติภูมิได้กล่าวถึงคุณหมอปิโยรส ปรียานนท์

 อยากให้แพทย์และว่าที่แพทย์ทุกคนได้อ่านครับ เรื่องของนายแพทย์ปิโยรส (รายละเอียด)

คำตอบของความสุข - คุณหมอปิโยรส ปรียานนท์

วีระศักร  จันทร์ส่งแสง : สัมภาษณ์และเรียบเรียง

นาวาเอก นพ. ดร. ปิโยรส ปรียานนท์  เป็นหมอประจำอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (รายละเอียด)

 

"ผมคือผู้รับ"
อันว่าความกรุณาปรานี
จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

รายละเอียด...

 

สัมภาษณ์แพทย์ต้นแบบ ของแพทยสภา

รายละเอียด...

 


Clip Video

http://www.aparchive.com/metadata/youtube/28a4cff8e5c9adf141cb8c9df338366f#