บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ

๑. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร

    บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง
    ชื่อบัญชี "มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์"
    เลขที่บัญชี ๐๘๒-๒-๒๙๒๘๗-๖

             เมื่อท่านโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ของท่าน หมายเลขโทรศัพท์
    และวัตถุประสงค์ในการบริจาค ทางโทรสาร
๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔ หรือ E-mail duangkaew.org@gmail.com

๒. เช็ค หรือธนาณัติ

            สั่งจ่าย "มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์" สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ
            จ่าหน้าซองถึง

             พล.ร.ต. นพ. ดร. ปิโยรส ปรียานนท์ รน.
             มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
            
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท
            ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
            จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

สำหรับ ผู้บริจาคสนับสนุนโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

            ผู้บริจาคร่วมโครงการ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐บาท และ ๑๐,๐๐๐บาท มีของที่ระลึกมอบให้

            ผู้ร่วมเทิดพระเกียรติฯ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทจะได้จารึก ชื่อท่านไว้เป็นอนุสรณ์

   


   

๓. บริจาคสิ่ง ของ

             เชิญร่วมบริจาคของให้เด็กนักเรียน / ชาวบ้านในชนบท
            - หนังสือเรียน หนังสือประกอบการเีรียน สมุด ปากกา ดินสอ ไม้่บรรทัด ยางลบ กระเป๋าหนังสือ
            - ชุดนักเรียน ชั้นประถม ๑ - ประถม ๖ / ถุงเท้่า รองเท้า
            - อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ปิงปอง
            - เสื้อยืด กางเกงขาสั้น กางเกงขายาว กางเกงวอล์ม
            - เครื่องอุปโภค บริโภค แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม แป้ง
            - ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว
            - เครื่องสังฆภัณฑ์ และของใช้ในการปฏิบัติธรรม

             ส่งสิ่งของที่บริจาคได้ที่

             มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
            
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท
            ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
            จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

            หรือ

            วัชรธรรมสถาน
            ๒๑๓ - ๓๑ ถนนนครชัยศรี - ดอนตูม
            ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี
            จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐

             โปรดโทรนัดหมายล่วงหน้า โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘            

       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook