หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม  | โครงการต่างๆ  |  เผยแผ่ธรรมะ  | Blogบทความ |ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา
         


           


ขอเชิญร่วมบุญทำรั้วกำแพงวัดป่ากตัญญุตาราม


ขอเชิญร่วมบุญสร้างอาคาร รพ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี


ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างเสนาสนะ

วัดป่ามหาวัน อ.ภูเพียง จ.น่านขอเชิญฟังธรรมจากพระโอษฐ์

ขอเรียนเชิญร่วมสร้างพระธาตุมหาวัน

วัดป่ามหาวัน จ.น่านขอเชิญร่วมบุญหุ้มแผ่นทองพระธาตุบัวแก้ว และพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ วัดป่าบัวแก้ว


   
ประมวลภาพงานกฐิน พระราชทาน
ณ วัดป่าศรัทธาถวาย 13 พ.ย. 2559

ประมวลภาพพิธีวางศิลาฤกษ์
พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
ณ วัดป่าบัวแก้วฯ จ.กาญจนบุรี
 

ประมวลภาพงาน บูชาคุณเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

 
ประมวลภาพงานสมโภช
พระบรมธาตุเจดีย์ฯ 23 ต.ค. 2560

ประมวลภาพงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2560
10 พฤษภาคม 2560


ประมวลภาพงานยกยอด
พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
เมื่อ 24 ตุลาคม 2559                 
               
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
   


    มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook