หน้าแรกเกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆเผยแผ่ธรรมะ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา
                           
ขอเชิญร่วมสร้างอาคารนิติเวช

รพ.สุโขทัย


ขอเชิญร่วมสร้างอาคารเรียน
ร.ร.บ้านหินแหลมขอเรียนเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์อาคาร “70ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต”
ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ยขอเรียนเชิญร่วมสร้างศาลาสร้างบารมี
"80 ปี พระเทพปัญญากวี"
ณ วัชรธรรมสถาน
ขอเชิญร่วมสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน ร.ร.บ้านหินแหลม

ขอเรียนเชิญร่วมบุญสร้างอาคารผู้ป่วยใน
“70ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต”
ณ รพ.วังเจ้า จ.ตากขอเชิญร่วมสร้างอาคารเอนกประสงค์
รพ.สต.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

   
ประมวลภาพงานกฐิน พระราชทาน
ณ วัดป่าศรัทธาถวาย 13 พ.ย. 2559

ประมวลภาพพิธีวางศิลาฤกษ์
พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
ณ วัดป่าบัวแก้วฯ จ.กาญจนบุรี
 

ประมวลภาพงาน บูชาคุณเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

 
ประมวลภาพงานสมโภช
พระบรมธาตุเจดีย์ฯ 23 ต.ค. 2560

ประมวลภาพงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2560
10 พฤษภาคม 2560


ประมวลภาพงานยกยอด
พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
เมื่อ 24 ตุลาคม 2559                 
               
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
   


    มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook