หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม  | โครงการต่างๆ  |  เผยแผ่ธรรมะธรรมะจากถ้ำเต่า | Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา
   

    จัดอบรมปฎิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
     

   

วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วัดป่ากตัญญุตาราม จังหวัดสระแก้ว

วัดนครทิพย์ จังหวัดราชบุรี

วัดป่าบัวทิวา จังหวัดสุโขทัย

สำนักสงฆ์ธรรมวิภาวัน

วัดไทยรัตนประทีป ประเทศฮังการี

วัดป่าแก้วบดินทร์ธร จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561)

วัดป่ามหาวัน (สาขาวัดบุญญาวาส) จ.น่าน (พ.ศ.2563)

 

 

   

    ธรรมะจากถ้ำเต่า โดยพระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต            
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
                 
         
                 
         
                 
         
                 
               
 
           

 

 

 

หนังสือธรรมะ
     มูลนิธิดวงแก้วได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี ปีละ 3-4 เล่ม โดยนำบทบรรยายธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน หรือการรวบรวมธรรมะที่น่าสนใจมาจัดพิมพ์เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการแด่ผู้สนใจใฝ่ศึกษา เพื่อหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านและนำไป ปฏิบัติภาวนาบ้างไม่มากก็น้อย   ผู้สนใจแจ้งรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อ หนังสือ  2.จำนวนที่ สั่งจอง 3. ชื่อ-นามสกุล   4. หมายเลขโทรศัพท์  5. ที่อยู่ผู้รับ และ 6. แนบหลักฐานการโอนค่าจัดพิมพ์หนังสือ ทาง email: duangkaew.org@gmail.com หรือโทรสาร 0-2049-7184 โดยจะดำเนินการจัดส่งหนังสือไปให้ท่าน ถึงบ้าน (รอบจัดส่งเดือนละ 1 ครั้ง) โอนช่วยค่าจัดพิมพ์หนังสือได้ที่ ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน ประเภท ออมทรัพย์  เลขที่ 040-2-33624-2 สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
"Mahasati" (eng. ver) (Download)
โดย
พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต

"คู่มือตอบปัญหาธรรมชิงทุนการศึกษา" (Download)

โดย สำนักสงฆ์ธรรมปิฎก บ้านทับลานใน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 

"คู่มือตอบปัญหาธรรมชิงทุนการศึกษา เล่มที่ 2" (Download)

โดย สำนักสงฆ์ธรรมปิฎก บ้านทับลานใน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 

"คู่มืออุปสมบทวิธีแบบคณะธรรมยุต" (Download)

โดย พระอาจารย์ วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่

 

"พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์" (Download)

       โดย พล.ร.ต.ดร.ปิโยรส ปรียานนท์ หนังสือพระบรมธาตุเจดีย์ “ญาณสังวรานุสรณ์” เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙ แห่งสยามประเทศ ที่มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดทำเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระ คุณเจ้าพระคุณสมเด็จที่ทรงรับมูลนิธิดวง แก้วไว้ในพระอุปถัมภ์โครงการนี้นอกจากจะสร้างพระบรมธาตุเจดีย์แล้วยังได้สร้าง วัดไทยรัตนประทีป ที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีและอาคารญาณสังวรานุสรณ์ ที่รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รวมทั้งยังได้จัดพิธีทำบุญบูชาคุณเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่อาคารกีฬาในร่ม สวนลุมพินิทุกวันเสาร์ที่สองของเดือน ตลอดปี ๒๕๕๙ อีกด้วยพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้สร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในจังหวัด กาญจนบุรีที่เป็นบ้านเกิดของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จในบริเวณวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ที่ทางมูลนิธิดวงแก้วฯ สร้างถวายองค์หลวงตาพระมหาบัว ซึ่งเป็นพระสหายสนิทของท่านอีกด้วย ลักษณะรูปทรงเจดีย์เป็นแบบระฆังคว่ำฐานกว้างคล้ายรูปแบบของพระมหาเจดีย์ชเวดากองในร่างกุ้ง เพราะเหมาะกับคนในพื้นที่ที่มีเชื้อสายมอญพม่าและกระเหรี่ยง รวมทั้งในพื้นที่ทองผาภูมิยังเป็นรอย เลื่อนแผ่นดินไหวรูปแบบเจดีย์นี้สามารถสร้างป้องกันแผ่นดินไหวได้ดี และมีความราดเอียงสูงโอกาสที่น้ำจะขังและรั่วซึมมีน้อย สะดวกต่อการดูแลรักษาของพระสงฆ์ในสายวัดป่ากรรมฐาน

 

"จาริกบุญเผยแผ่ธรรมในเยอรมัน" (Download)

โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

       หนังสือบันทึกธรรมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมคำสอนของพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ที่เมตตาให้การอบรมสั่งสอนและสนทนาธรรมกับพระภิกษุสงฆ์ คุณแม่ชี อุบาสกอุบาสิกา และสาธุชนชาวเยอรมันและคนไทยในต่างแดนตลอดระยะเวลาที่ท่านพำนักในประเทศเยอรมัน ซึ่งนับว่าเป็นธรรมะอันทรงคุณค่าที่น่าศึกษา และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภาวนาต่อไป

 

 

"อานาปานสติ" (Download)
โดย ท่านพ่อลี วัดอโศการาม สมุทรปราการ
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่ม ขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)

หนังสือเล่มนี้เป็นของท่านพ่อลี วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานองค์สำคัญองค์หนึ่ง ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปรมาจารย์วัดป่ากรรมฐานและท่านยังเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องขององค์หลวงตาพระมหาบัว เจ้าของวัชรธรรมสถานอีกด้วย ท่านได้กระทำประโยชน์คุณูปราการแก่พระพุทธศาสนาสายเถรวาทไว้อย่างมากมาย ในหนังสือเล่มนี้ท่านได้ชี้แนะวิธีการภาวนาอานาปานสติไว้อย่างละเอียดเหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึกฝนใหม่ และผู้ที่กระทำมานานแต่ติดขัดมิได้ประจักษ์ในผลของการภาวนา ท่านให้อุบายในการภาวนาไว้อย่างดียิ่งสามารถฝึกฝนปฏิบัติได้อย่างสะดวกสบายยิ่งนัก จึงหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน และนำไปปฏิบัติภาวนาบ้างไม่มากก็น้อย

"จาริกบุญศึกษาเซน"
โดย ท่านอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี

กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 40 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 80 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


หนังสือเล่มนี้ อาจมิได้เป็นรูปแบบหนังสือธรรมะที่คุ้นเคยแต่ เป็นรูปแบบบันทึกการเดินทางคู่ไปกับการบันทึกธรรม ในขณะที่จาริกแสวงบุญในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นกับพระอาจารย์บุญมี ครูอาจารย์วัดถ้ำเต่า ท่านอาจารย์ได้นำคำสอนข้อเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธในญี่ปุ่นไว้ เป็นที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง เพราะสามารถน้อมเข้ามาใส่ตัวใส่ใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติภาวนาสำหรับตนเองได้ รูปแบบของศาสนาในต่างประเทศอาจมีรูปลักษณ์ ภายนอกที่แตกต่างกันบ้าง แต่แก่นแท้ภายในพระพุทธศาสนาไม่ได้เปลี่ยนไป บุคคลใดที่สามารถพิจารณาด้วยปัญญาผ่านรูป ลักษณ์ภายนอกเข้าไปได้ก็จะพบแก่นแท้ของพระ ธรรมซึ่งยังคงเป็นสัจธรรมเป็นจริงไม่จำกัดกาล สามารถรู้ได้เฉพาะตนควรน้อมเข้ามาใส่ตนจริงๆ


"วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์"
 กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 50 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 100 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลาย เรื่องราวของการสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ ทั้งที่มาที่ไปของการสร้างวัด ขั้นตอนการสร้างวัด แบบแปลนแผนผังการจัดวางเสนาสนะและรูปแบบอาคาร หน้าที่เจ้าอาวาสในการดูแลวัดและระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัด รวมทั้งระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ยังได้รวบรวมคำสอนที่สำคัญของพ่อ แม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวไว้เป็นธรรมานุสรณ์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจและ เกี่ยวข้องกับวัดป่ากรรมฐานอยู่บ้าง

"ธรรมคู่แข่งขัน"
โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
  
(หมดแล้ว) (Download)

กิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งขันกัน การปฏิบัติธรรมให้ได้ผลเท่าที่ควร พึงทราบจริตนิสัยของตนก่อนว่าหนักไปทางใด เพราะกิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งขันกัน สิ่งใดเป็นเพื่อความขัดขวางตัดรอนความดีและ ขัดขวางจิตใจไม่ให้ความสะดวกเพื่อประพฤติ ความดี เมื่ออนุโลมตามแล้วยิ่งกำเริบรังควานใหญ่ เหมือนคนไข้ชอบอาหารแสลงแก่โรค เมื่อรับประทานลงไปยิ่งยังโรคให้กำเริบรุนแรงฉะนั้น สิ่งนั้นเรียกว่ามาร มารนี้ท่านจำแนกไว้มี ๕ คือ กิเลสมาร ขันธมาร มัจจุมาร เทวปุตตมาร และอภิสังขารมาร มารเหล่านี้ท่านก็ให้นามว่าธรรมเหมือนกัน แต่เป็นธรรมฝ่ายชั่ว และเป็นคู่แข่งขันกันกับธรรมฝ่ายดี ผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมฝ่ายดี จึงต้องรบกับศัตรูเหล่านี้ให้ได้ชัยชนะ

"ผู้อุ้มชูพระพุทธศาสนา"
โดย ท่านอาจารย์บุญมี ธัมมรโต (ตระกูลรัมย์) วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี (Download)
(หมดแล้ว)

หนังสือ เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านที่คิดว่าการบรรลุ มรรคผล นิพพาน เป็นเพียงความฝันที่ไม่กล้าฝันและไม่รู้ว่า จะสามารถทำสำเร็จได้ใจชาติไหน หนังสือเล่มนี้จะทำให้เกิดพลังใจเข้มแข็งที่จะบำเพ็ญเพียรสั่งสมบุญบารมี เพื่อให้มีโอกาสได้เกิดในสมัยพุทธกาลข้าง หน้าได้สดับตรับฟังธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า ด้วยความหวังสุดท้ายว่าเราอาจเป็นบุคคล ประเภทพุทธเวไนย หนังสือที่ทรงคุณค่าพร้อมจะมอบให้ผู้ศรัทธา สนใจประพฤติปฏิบัติธรรม

"ธรรมะจากภูผาผึ้ง"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 40 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 80 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)

คำสอนหลวงปู่ “ผู้ใดมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ และรู้จักตอบแทนคุณท่านที่ให้กำเนิด และเลี้ยงเรามา ผู้นั้นเป็นผู้เจริญและเป็นบุคคลที่หายาก ยิ่งได้มาบวช ปฏิบัติรักษาศีลภาวนา พ่อแม่จะได้รับอานิสงส์มากกว่าทำอย่างอื่น ดีแล้วที่ตั้งใจมาบวชอย่างนี้ ให้รีบเร่ง ปฏิบัติภาวนาเข้า ขออนุโมทนา”

"ใต้ร่มโพธิญาณ"
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
๙๐ ปี ชาตกาล ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑

กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 70 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 140 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)

การปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่การหลบ มันต้องสู้ ต้องพิจารณาหรือภาวนาให้รู้เรื่องตามความเป็นจริง แต่ครั้งแรกก็ต้องห่างไว้ก่อนและต้องสำรวม มากๆ


"ชีวประวัติพระอาจารย์มั่น"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 40 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 80 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ครั้งหนึ่งใต้ร่มกาสาวพัสตร์"
(Download)

    ผมตัดสินใจบวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์อีกครั้งหนึ่ง การบวชครั้งนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ทางความคิดและประสบการณ์กับผมอย่างมากจนไม่อยากที่จะลืมเลือนตามเวลาที่ผ่านไป ด้วยเหตุนี้ผมจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อ เป็นเครื่องเตือนใจตนเองถึงประสบการณ์ภายใต้ร่ม กาสาวพัสตร์ในครั้งนี้ ผมได้พยายามถ่ายทอดและบรรยาย ข้อวัตรปฏิบัติของพระนวกะหรือพระบวชใหม่ในวัดป่า แห่งหนึ่งในอีสานที่สงบร่มเย็นเป็นอย่างยิ่งทั้ง กายและใจ

 

"สันติภาพภายนอก สันติภาพภายใน"
พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย
(Download)

    พระธรรมเทศนา ณ ประเทศภูฏาน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ "อวิชชาปิดบังทำให้เรายินดี ทำให้เรายินร้าย พิษสงของความยินดี ของความยินร้าย ก็คืออำนาจของตัณหาความดิ้น รนความทะยานอยากของผู้รู้"

 

 

 
"ร่อนทอง"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 50 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 100 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ธรรมดาของชีวิต เป็นเช่นนั้น"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 40 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 80 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"นอกเหตุเหนือผล"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 40 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 80 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"สีมาวินิจฉัย"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 30 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 60 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ธรรมแห่งความดับทุกข์"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 30 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 60 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"คู่มืออุบาสก อุบาสิกา"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 20 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 40 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ทำอย่างไรจะหายโกรธ"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"พระพุทธโอวาท ก่อนปรินิพพาน"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 30 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 60 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"แสงธรรมนำใจ"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 20 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 40 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ประวัติหลวงปู่มั่น (ภูหล่น)"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 20 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 40 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"บทสวดมนต์วัชรธรรม"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 50 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 100 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ทุกข์ทำไม หยุดใจให้ไร้อยาก"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"วิธีเดินจงกรม ภาวนา"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"สติปัฏฐานภาวนา"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"บุพการี"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"สมาธิ"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ตำราดูพระ"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"วาจา"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"เบญจธรรม"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"สวดมนต์ วัดป่าภูผาผึ้ง"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 50 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 100 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
   


    มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook